หนังสือ คนสำเริง คืนสำราญ (Old Books)

“ขณะที่สายตาจับอยู่ที่เสากระโดงเรือ ผมกลับยิ่งมองเห็นวิชาภูมิศาสตร์ที่เคยเรียนมาอย่างกระพร่องกระแพร่งจากโรงเรียน ค่อยๆ ก่อเป็นรูปร่างจริงๆ ขึ้นมาข้างหน้าบ้านกับโรงเรียนเหมือนถอยห่างจากเราไป อำนาจอิทธิพลของมันก็พลอยเสื่อมคลายลงไปด้วยเช่นกัน”

หนังสือ : คนสำเริง คืนสำราญ
ผู้เขียน : เจมส์ จอยซ์
แปล : วิมล กุณราชา
สำนักพิมพ์ นาคร