ร้านหนังสือ ปัณณ์ที่รัก เป็นเพียงเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะด้วยความรักในการอ่าน เพิ่มพูลความรู้จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ เพื่อแบ่งปันหนังสือหลายยุคสมัยที่ทรงคุณค่า เพื่อ…”ผู้อ่านผู้เป็นที่รัก”

หนังสือเป็นหนังสือที่เจ้าของต่างเสาะหา เหตุเพราะสนใจในวรรณกรรมยุคเก่าที่มีความหลากหลาย และเพิ่มความรู้ของนักเขียนรุ่นเก่าที่พยายามถ่ายทอด

จนกลายเป็น หนังสือที่รัก ที่พร้อมแบ่งปันเพื่อนนักอ่านที่อยากเสพ แต่หากขาดโอกาสถามหา

ร้านหนังสือ ปัณณ์ที่รัก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักอ่าน แวะเวียนพูดคุย หรือสั่งจอง โดยผ่านทางกล่องข้อความ หรือใต้ภาพหนังสือ

ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ “ปัณณ์ที่รัก” กันนะครับ^^